bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 16 verš 10

Opět řekl anděl Hospodinův: Velice rozmnožím símě tvé, aniž bude moci sečteno býti pro množství.