bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 16 verš 12

Budeť pak lítý člověk; ruce jeho proti všechněm, a ruce všech proti němu; a před tváří všech bratří svých bydliti bude.