bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 16 verš 16

Abram pak byl v osmdesáti šesti letech, když mu porodila Agar Izmaele.