bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 16 verš 4

I všel k Agar, kterážto počala. Viduci pak ona, že počala, zlehčila sobě paní svou.