bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 16 verš 7

Našel ji pak anděl Hospodinův u studnice vody na poušti, u studnice té, kteráž jest při cestě Sur.