bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 16 verš 8

A řekl: Agar, děvko Sarai, odkud jdeš, a kam se béřeš? I řekla: Od tváři Sarai paní své já utíkám.