bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 16 verš 9

Tedy řekl jí anděl Hospodinův: Navrať se ku paní své, a pokoř se pod ruku její.