bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 17 verš 11

Obřežete pak tělo hanby své; a to bude znamením smlouvy mezi mnou a mezi vámi.