bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 17 verš 13

Konečně ať jest obřezán narozený v domě tvém, i koupený za peníze tvé; a budeť smlouva má na těle vašem za smlouvu věčnou.