bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 17 verš 15

Řekl také Bůh Abrahamovi: Sarai manželce své nebudeš říkati Sarai, ale Sára bude jméno její.