bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 17 verš 16

Nebo požehnám jí a dámť z ní syna; požehnámť jí, a bude v národy; králové národů z ní vyjdou.