bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 17 verš 17

Tedy padl Abraham na tvář svou, a zasmáv se, řekl v srdci svém: Zdali stoletému narodí se syn? A zdali Sára v devadesáti letech porodí?