bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 17 verš 2

A učiním smlouvu svou mezi sebou a tebou a rozmnožím tě náramně velmi.