bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 17 verš 21

Ale smlouvu svou utvrdím s Izákem, kteréhožť porodí Sára po roce, při tomto času.