bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 17 verš 22

A když dokonal Bůh řeč svou s ním, vstoupil od Abrahama.