bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 17 verš 24

A byl Abraham v devadesáti devíti letech, když obřezáno bylo tělo neobřízky jeho.