bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 17 verš 25

Izmael pak syn jeho byl v třinácti letech, když obřezáno bylo tělo neobřízky jeho.