bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 17 verš 27

I všickni domácí jeho, doma zrození i za stříbro od cizozemce koupení, obřezáni jsou s ním.