bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 17 verš 3

Padl pak Abram na tvář svou; i mluvil Bůh s ním, řka: