bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 17 verš 4

Jáť jsem, aj, smlouva má s tebou, a budeš otcem národů mnohých.