bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 17 verš 5

Aniž více slouti bude jméno tvé Abram, ale bude jméno tvé Abraham; nebo otcem mnohých národů učinil jsem tě.