bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 17 verš 6

A učiním, abys se rozplodil náramně velmi, a rozšířím tě v národy; i králové z tebe vyjdou.