bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 17 verš 9

Řekl ještě Bůh Abrahamovi: Ty pak ostříhati budeš smlouvy mé, ty i símě tvé po tobě, po rodech svých.