bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 18 verš 1

Ukázal se pak jemu Hospodin v rovině Mamre; a on seděl u dveří stanu, když veliké horko na den bylo.