bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 18 verš 11

Abraham pak i Sára byli staří a sešlého věku, a přestal byl Sáře běh ženský.