bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 18 verš 12

I smála se Sára sama v sobě, řkuci: Teprv když jsem se sstarala, v rozkoše se vydám? A ještě i pán můj se sstaral.