bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 18 verš 13

Tedy řekl Hospodin Abrahamovi: Proč jest se smála Sára, řkuci: Zdaliž opravdu ještě roditi budu, a já se sstarala?