bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 18 verš 14

Zdaliž co skrytého bude před Hospodinem? K času určitému navrátím se k tobě vedlé času života, a Sára bude míti syna.