bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 18 verš 15

Zapřela pak Sára a řekla: Nesmála jsem se; nebo se bála. I řekl Hospodin: Neníť tak, ale smála jsi se.