bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 18 verš 17

A řekl Hospodin: Zdali já zatajím před Abrahamem, což dělati budu?