bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 18 verš 18

Poněvadž Abraham jistotně bude v národ veliký a silný, a požehnáni budou v něm všickni národové země.