bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 18 verš 21

Sstoupím již a pohledím, jestliže podle křiku jejich, kterýž přišel ke mně, činili, důjde na ně setření; a pakli toho není, zvím.