bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 18 verš 23

V tom přistoupiv Abraham, řekl: Zdali také zahladíš spravedlivého s bezbožným?