bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 18 verš 24

Bude-li padesáte spravedlivých v tom městě, zdali předce zahubíš, a neodpustíš místu pro padesáte spravedlivých, kteříž jsou v něm?