bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 18 verš 26

I řekl Hospodin: Jestliže naleznu v Sodomě, v městě tom, padesáte spravedlivých, odpustím všemu tomu místu pro ně.