bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 18 verš 27

A odpovídaje Abraham, řekl: Aj, nyní chtěl bych mluviti ku Pánu svému, ačkoli jsem prach a popel.