bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 18 verš 29

Opět mluvil Abraham a řekl: Snad nalezeno bude tam čtyřidceti? A odpověděl: Neučiním pro těch čtyřidceti.