bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 18 verš 33

I odšel Hospodin, když dokonal řeč k Abrahamovi; Abraham pak navrátil se k místu svému.