bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 18 verš 4

Přineseno bude trochu vody, a umyjete nohy své, a odpočinete pod stromem.