bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 18 verš 6

Tedy pospíšil Abraham do stanu k Sáře, a řekl: Spěšně tři míry mouky bělné zadělej, a napec podpopelných chlebů.