bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 18 verš 7

Abraham pak běžel k stádu; a vzav tele mladé a dobré, dal služebníku, kterýžto pospíšil připraviti je.