bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 18 verš 8

Potom vzav másla a mléka, i tele, kteréž připravil, položil před ně; sám pak stál při nich pod stromem, i jedli.