bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 18 verš 9

Řekli pak jemu: Kde jest Sára manželka tvá? Kterýžto odpověděl: Teď v stanu.