bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 19 verš 10

Tedy muži ti vztáhli ven ruku svou, a uvedli Lota k sobě do domu, a dvéře zavřeli.