bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 19 verš 11

A ty muže, kteříž byli přede dveřmi domu, ranili slepotou velikou, od nejmenšího až do největšího, tak že ustali, hledajíce dveří.