bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 19 verš 13

Nebo zkazíme místo toto, proto že se velmi rozmohl křik jejich před Hospodinem, a poslal nás Hospodin, abychom zkazili je.