bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 19 verš 18

I řekl jim Lot: Ne tak, prosím, páni moji.