bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 19 verš 20

Hle, teď jest toto město blízko, do něhož bych utekl, a toť jest malé; prosím, nechť tam ujdu; však pak neveliké jest, a živa bude duše má.