bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 19 verš 21

I řekl k němu: Aj, uslyšel jsem žádost tvou i v této věci, abych nepodvrátil města toho, o němž jsi mluvil.