bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 19 verš 22

Pospěšiž, ujdi tam; neboť nebudu moci učiniti ničehož, dokudž tam nedojdeš. A z té příčiny nazváno jest jméno města toho Ségor.